Перейти к основному содержанию

Model A1200 with 2.16 or 2.33 GHz Core 2 Duo processor

106вопросов Показать все

Kan de oude monitor hergebruikt worden?

Helaas is mijn iMac op zwart gegaan. Na zorgvuldig onderzoek en raadplegen van deze site ben ik tot de conclusie gekomen dat de videokaart kapot is.

Ik ben van plan om een Mac Mini aan te schaffen en bedacht om het oude scherm van de iMac te hergebruiken.

Mijn vraag is:

Kan ik de monitor op een of andere manier hergebruiken, zodat dit als monitor gaat dienen voor een Mac Mini?

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0

Комментарии:

Can the old monitor be reused?

Unfortunately my iMac went on black. After careful study and consultation of this site, I came to the conclusion that the video card is broken.

I am planning to buy a Mac Mini and devised to reuse. Ancient iMac Display

My question is:

Can I reuse the monitor somehow, so this is going to serve for a Mac Mini? Monitor as

из

Hello Paul,

Verkoop je de power supply van je kapotte iMac?

pit

из

Добавить комментарий

1 ответ

Наиболее полезный ответ

No, it doesn't appear that you can repurpose an old 24" iMac as a screen for your Mac Mini. The iMac only has Firewire and USB connections, which won't allow your Mini to truly make use of the built-in screen in the iMac.

See this Apple discussion for more info: https://discussions.apple.com/message/59...

Newer iMacs allow this, through the thunderbolt connection, but not the older computers...

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 2

Комментарии:

{using Google Translate}

Nee, het maakt niet uit dat je een oude 24" iMac kan hergebruiken als een scherm voor je Mac Mini. De iMac heeft slechts Firewire en USB-aansluitingen, die niet zal toestaan ​​dat de Mini om gebruik echt te maken van het ingebouwde scherm in de iMac.

Zie deze Apple discussie voor meer info: https://discussions.apple.com/message/59... # 5914222

Nieuwer iMacs toestaan ​​dat deze, door de Thunderbolt aansluiting, maar niet de oudere computers ...

из

Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

Paul будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 1

За последние 30 дней: 3

За всё время: 220