Перейти к основному содержанию

The Canon AE-1 is a 35 mm single-lens reflex (SLR) film camera for use with interchangeable lenses.

33вопросов Показать все

Canon AE-1, matglas verwisselen

De Canon AE-1 matglas heeft vochtplekken, hoe demonteer je de matglas om en een andere (beter) te monteren?

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий

1 ответ

Наиболее полезный ответ

Aan de bovenrand van de mirrorbox, in het midden, zit een clipje. Het matglas kan worden verwijderd door dit clipje omhoog te drukken. Wees voorzichtig, het matglas is zeer delicaat en zeer gevoelig voor vingerafdrukken - die ontzettend moeilijk te verwijderen zijn! Als reinigingsmiddel is zuivere (> 99%) isopropyl-alcohol bruikbaar.

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 1
Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

louis будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 0

За последние 30 дней: 0

За всё время: 79