Перейти к основному содержанию

1.8GHz dual-core Intel Core i5 (Turbo Boost up to 2.8GHz) with 3MB shared L3 cache

400вопросов Показать все

Mijn MacBook geeft verschillende capaciteiten van mijn batterij aan

Ik heb mijn macbook gerepareerd na waterschade. Moederbord/accu en oplader zijn allemaal nieuw.

Alles leek goed tot de batterij aan gaf dat onderhoud vereist is..

Mijn vriend heeft de SMC gereset en vervolgens hebben we hem helemaal opgeladen coconut opgestart en die zei op dat moment 74% capaciteit.

Vervolgens hebben we hem helemaal leeg laten lopen door middel van gebruik en liet hij aan de oplader met coconut 51% procent capaciteit zien.

Daarna hebben we hem weer helemaal opgeladen en werd dit weer 73%.

Iemand die weet wat hier aan de hand is?

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий

3 Ответов

Hoi,

Test het eens met een andere Accu, als die wel goed wordt weergegeven ligt het aan de elektronica van de Accu.

Geeft deze hetzelfde beeld, dan ligt het aan het moederbord.

Bij de iPhones zie je hetzelfde beeld nog wel eens. Soms ligt het aan de batterij, soms aan het moederbord.

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 0
Добавить комментарий

Ik kan het niet goed aflezen dus vraag ik het voor de zekerheid. Heb je al geprobeerd de batterij te kalibreren. Dit lijkt mij een goede eerste stap na het vervangen van de batterij.

Onderstaand link met uitleg:

Calibrate & Maintain

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 0

Комментарии:

JA dit heb ik al geprobeerd, maar dit wil niet werken

из

Добавить комментарий

Het is bijna zeker dat het de nieuwe batterij is die niet in orde is. Bij Iphones is dit voor 99% het geval

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 0
Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

Dagmar будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 0

За последние 30 дней: 0

За всё время: 102