Введение

Landela umhlahlandlela lo ukususa ihloko yepompo yehlathi nesibambo ukuyilungisa nanyana ukuyijamisela.

Yenza mbala ukusebenzisa nanyana abantu ababili nawulandela umhlahlandlela lo wenzele ukuvikela ukulimala ngombana ihloko yepompo ibudisi.

 1. Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.
  • Linga ukusebenza kwepompo ngokupompa amahlandla ama-40.

  • Ipompo ekungiyo fanele ibuyise nanyana malitha ali-10.

  Добавить комментарий

 2. Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.
  • Susa amaphini amabili ahlanganisa isibambo esitjhelelini.

  Добавить комментарий

 3. Spread Fixmas Cheer
  Получите $12 за покупку от $50 и выше с промокодом FIXMAS12
  Spread Fixmas Cheer
  Получите $12 за покупку от $50 и выше с промокодом FIXMAS12
  • Dosa iimbambo ezimbili zomgqala kude nesitjheleli.

  Добавить комментарий

  • Phakamisa amaphini amabili abambene nesakhelelo sepompo nesibambo siyephezulu, kusukela esakhelweleni sepompo.

  Добавить комментарий

  • Ngokuya ngegadangweli, yenza mbala bona ulekelela isibambo nehloko ngananyana ngezandla ezintathu.

  • Tjhelelisa ibheringhi yentonga ngaphandle kwehloko.

  • Hlola ibheringhi yentonga nehloko ukobana ayikasinyeki nanyana ayikarathuki.

  Добавить комментарий

  • Susa ihloko nesibambo, uzibeke endaweni ehlwengekileko ukuvimbela ukusilaphazeka.

  Добавить комментарий

Заключение

Ukuhlanganisa godu into oyenzela ihloso ethileko, landela ifundiso ngendlela ethoma samva.

iRobot

Участник с: 24.09.2009

1 Репутация

Автор 623 руководств

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Просмотр статистики:

За 24 часа: 0

За 7 дней: 0

За 30 дней: 1

За всё время: 77