Перейти к основному содержанию

Changes to Mac mini Model A1283 IR Board & Cable Replacement Introduction

Edit by Andrew Bookholt

На одобрении

Удален
Добавлено
Без изменений
Устройство
Mac Mini Early 2009 mini Model A1283
Mac Mini Early 2009 mini Model A1283
Title
Mac Mini Early 2009 mini Model A1283 IR Board and Cable
Mac Mini Early 2009 mini Model A1283 IR Board and Cable
Introduction
your Mini mini via an Apple remote.
your Mini mini via an Apple remote.