Изменения к шагу №2

Отредактированно Wan Ahmad Aiman -

Правка одобрена автор Wan Ahmad Aiman

Удален
Добавлено
Без изменений

Шаг Линий

[* black] Use the plastic spudger to gently lift the two plastic circles off the screen.