Изменения к шагу №5

Отредактированно Youlen -

Правка одобрена автор Youlen

Удален
Добавлено
Без изменений

Шаг Линий

[* black] Lift up the silver plastic covering and remove it from the lower half of the laptop