Перейти к основному содержанию
Помощь
Редактирование шага 17 —

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 3 руководства, которые включают этот шаг.

Тип шага:

Перетащите чтобы изменить порядок

Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.