Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Запчасти и инструменты

Помощь
Редактирование шага 17 —

Notice: You are editing a prerequisite guide. Any changes you make will affect all 3 guides that include this step.

Тип шага:

Перетащите чтобы изменить порядок

Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.