Перейти к основному содержанию
Помощь

История правок: How to replace the battery in your iPhone 5s

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Kyle Smith
(Одобрено на Kyle Smith)

Javen (Отклонено на Carsten Frauenheim)

Arthur Shi
(Одобрено на Arthur Shi)

Craig Lloyd
(Одобрено на Craig Lloyd)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Nathaniel Pellegrino (Отклонено на Arthur Shi)

Nathaniel Pellegrino (Отклонено на Arthur Shi)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Claire Miesch
(Одобрено на Claire Miesch)

Arthur Shi
(Одобрено на Arthur Shi)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Kyle Wiens
(Одобрено на Kyle Wiens)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Mykhaylo Hruzdyev (Отклонено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Tanner Cornelis (Отклонено на Jeff Suovanen)

Jose Leanos (Отклонено на Jeff Suovanen)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Terrence Williamson (Отклонено на Jeff Suovanen)

Ben
(Одобрено на Ben)

Jeff Stephens
(Одобрено на Jeff Stephens)

Jeff Stephens
(Одобрено на Jeff Stephens)

hosny hmzi (Отклонено на Jeff Suovanen)

irvbromberg
(Одобрено на Sam Goldheart)

Jeff Stephens
(Одобрено на Jeff Stephens)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Paku83 (Отклонено на Jeff Suovanen)

jmw130
(Одобрено на Evan Noronha)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Ben
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

ryanjbonnell (Отклонено на Jeff Suovanen)

ryanjbonnell (Отклонено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Angela (Отклонено на Jeff Suovanen)

Angela (Отказано)

Angela (Отклонено на Jeff Suovanen)

Angela (Отклонено на Jeff Suovanen)

Jed Pause (Отклонено на Evan Noronha)

Grant Whiting
(Одобрено на Grant Whiting)

David Rans
(Одобрено на David Rans)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

John Atkinson
(Одобрено на Andrew Optimus Goldheart)

mmaher98 (Отклонено на Andrew Optimus Goldheart)

Andrew Optimus Goldheart
(Одобрено на Andrew Optimus Goldheart)

csodea
(Одобрено на Andrew Optimus Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Andrew Stone
(Одобрено на Andrew Stone)

Miroslav Djuric
(Одобрено на Miroslav Djuric)

Brett Hartt
(Одобрено на Brett Hartt)

Jairo
(Одобрено на Jairo)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Michael Degnan
(Одобрено на Michael Degnan)

Jeff Stephens
(Одобрено на Jeff Stephens)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Andrew Optimus Goldheart
(Одобрено на Andrew Optimus Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)