Перейти к основному содержанию

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Помощь

История правок: iPhone 7 Pentalobe Screws Replacement

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

juvelino de oliveira bispo (Отклонено на Blake Klein)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Scott Havard
(Одобрено на Scott Havard)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Jeff Stephens
(Одобрено на Jeff Stephens)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Scott Havard
(Одобрено на Scott Havard)

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Paige Reisman
(Одобрено на Paige Reisman)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Taylor Whitney
(Одобрено на Taylor Whitney)

Taylor Whitney
(Одобрено на Taylor Whitney)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)

Evan Noronha
(Одобрено на Evan Noronha)