Skip to main content
Помощь

История правок: Ukujamisela Ipompo Yehlathi Yesikhuphukeli Sephayiphu Edlulisa Amanzi (Usebenzisa Ipoto Yennyawo Ezintathu)

Andrew Optimus Goldberg
(Accepted by Andrew Optimus Goldberg)

Jeff Suovanen
(Accepted by Jeff Suovanen)

iRobot
(Accepted by iRobot)