Перейти к основному содержанию

Fix Your Stuff

Right to Repair

Parts & Tools

Помощь

История правок: iPad Air Wi-Fi Front Panel Replacement

Jeff Suovanen
(Одобрено на Jeff Suovanen)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)

Sam Goldheart
(Одобрено на Sam Goldheart)