Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 7 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 8
The top edge of the display is secured with both glue and clips. Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port. The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.
  • The top edge of the display is secured with both glue and clips.

  • Slide the opening pick around the top corner of the display, while gently pulling or wiggling the display down in the direction of the Lightning port.

  • The clips will break if you use too much force. Work carefully and be patient.

  • Again, don't insert the pick more than a few millimeters—about the width of the display bezel—or you may damage the front panel sensor array.

  • Slide the pick to the opposite corner and cut any remaining adhesive securing the display.

De bovenkant van het scherm is bevestigd met zowel lijm als klemmen.

Schuif je openingsplectrum langs de bovenste hoek van het scherm, terwijl je het scherm voorzichtig naar beneden loopt of trekt, in de richting van de Lightning-poort.

Als je te veel kracht gebruikt, zullen de klemmen breken. Wees voorzichtig en heb geduld.

Nogmaals, steek je openingsplectrum niet meer dan een paar millimeter in de telefoon—ongeveer de breedte van het schermframe—of je loopt het risico dat je de sensormodule in het voorste paneel beschadigt.

Schuif je plectrum naar de tegenoverliggende bovenste hoek en snijd alle lijm daartussen door.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.