Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 10 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 6
Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case. Pull first at one corner, then the other. Pull to the side—not up.
  • Pull the lower case firmly towards the front of the MacBook (away from the hinge area) to separate the last of the clips securing the lower case.

  • Pull first at one corner, then the other.

  • Pull to the side—not up.

  • This may require a lot of force.

Trek de onderste behuizing met wat kracht richting de voorkant van de MacBook (weg van de scharnieren) om de laatste van de klemmen die de behuizing vasthouden ook los te maken.

Trek eerst aan de ene hoek, dan aan de andere.

Trek naar de zijkant—niet omhoog.

Deze handeling kan wat kracht vereisen.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.