Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 15 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский

Перевод шага 2

Шаг 2
Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it. During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.
  • Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.

  • During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.

Gebruik je vingers of een pincet om de microSD-kaartlezer in een rechte beweging uit het toestel omhoog te tillen, deze los te koppelen en tot slot te verwijderen.

Zorg dat je, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, de drukaansluiting onder het schuimkussen stevig met het moederbord hebt verbonden.

[* black] Use your fingers or a pair of tweezers to lift the microSD card reader straight up from the device to disconnect and remove it.
-[* icon_reminder] During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard
+[* icon_reminder] During reassembly, make sure the press connector underneath the foam pad is firmly connected to the motherboard. It may help to remove the foam pad before reinstalling the card reader.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.