Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесенные вами изменения повлияют на руководство, которое включает эту стадию.

Английский
Голландский
Шаг 5
Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module. Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel. It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.
  • Working left to right, slide an opening pick beneath the flex cable and underneath the proximity sensor + flood illuminator module.

  • Gently wiggle and lift to separate the module from its notch in the front panel.

  • It's helpful to lift and hold the speaker out of the way for access. Just be careful not to pull on the thin flex cable while you work.

Schuif je openingsplectrum van links naar rechts onder de flexkabel en de nabijheidssensor- en infraroodschijnwerpermodules door.

Wiebel rustig met je plectrum en til deze lichtjes op om de module op deze wijze uit de inkeping in het voorste paneel te tillen.

Het is erg handig om de speaker uit de inkeping te tillen en deze weg te duwen, om zo een betere toegang te hebben tot de rest van de telefoon. Wees voorzichtig dat je hier niet te hard aan de dunne flexkabel trekt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.