Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский
Шаг 8
Insert a third opening pick into the gap on the bottom edge of the phone. Slide the opening pick to the bottom right corner, slicing the adhesive.
  • Insert a third opening pick into the gap on the bottom edge of the phone.

  • Slide the opening pick to the bottom right corner, slicing the adhesive.

  • Leave the pick inserted in the bottom right corner to prevent the adhesive from re-sealing.

Steek een derde openingsplectrum in de opening aan de onderkant van de telefoon.

Schuif je plectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon en snijd onderweg de lijm door die je tegenkomt.

Laat je derde openingsplectrum in de rechter onderhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.