Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский
Шаг 10
Insert a fourth opening pick into the gap on the top edge of the phone. Slide the opening pick to the top right corner, slicing the adhesive.
  • Insert a fourth opening pick into the gap on the top edge of the phone.

  • Slide the opening pick to the top right corner, slicing the adhesive.

  • Leave the pick inserted in the top right corner to prevent the adhesive from re-sealing.

Steek een vierde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de telefoon.

Schuif je plectrum richting de rechter bovenhoek van de telefoon en snijd onderweg de lijm door.

Laat je plectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.