Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 5 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 3
Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself. iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.
  • Now that your MacBook Pro is fully prepped, it's time to prep yourself.

  • iFixit adhesive remover contains acetone, a mild skin and eye irritant.

  • Wear eye protection when handling and applying the adhesive remover. (Eye protection is included in your kit.)

  • Do not wear contact lenses without eye protection.

  • Protective gloves are also included in your kit. If you are concerned about skin irritation, put your gloves on now.

Nu je MacBook Pro volledig is voorbereid, is het tijd om jezelf voor te bereiden:

iFixit-lijmverwijderaar bevat aceton, wat milde huid- en oogirritaties kan veroorzaken.

Draag oogbescherming bij het toedienen van de lijmverwijderaar. (Oogbescherming is toegevoegd in de kit.)

Draag geen contactlenzen zonder oogbescherming.

Er zitten ook handschoenen in je kit. Als je je zorgen maakt over irritaties van de huid, kun je nu je handschoenen aantrekken.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.