Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 5 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 8
Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive: Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell. Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.
  • Repeat the above steps to separate the adjacent battery cell from its adhesive:

  • Apply a few drops of liquid adhesive remover under the battery cell.

  • Wait 2-3 minutes for the adhesive remover to penetrate and soften the adhesive.

  • Carefully wedge a spudger or plastic card inwards, being careful to not damage the battery, and separate the battery cell from the adhesive securing it to your MacBook Pro.

Herhaal de vorige stappen om de ernaastliggende batterijcel van de lijm eronder te scheiden:

Dien wat druppels lijmverwijderaar toe onder de batterijcel.

Wacht ongeveer 2-3 minuten zodat de lijmverwijderaar kan intrekken en haar werk kan doen.

Steek een spudger of plastic kaart onder de batterijcel en wees daarbij voorzichtig dat je de batterij niet beschadigt. Scheid de batterijcel van de lijm die het aan je MacBook Pro bevestigt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.