Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 5 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 11
Switch sides and repeat the above procedure for the two battery cells on the right-hand side of the MacBook Pro. Remember to add a small amount of liquid adhesive remover under each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate before prying up the cell. Be careful not to puncture or otherwise damage the battery cells.
  • Switch sides and repeat the above procedure for the two battery cells on the right-hand side of the MacBook Pro.

  • Remember to add a small amount of liquid adhesive remover under each battery cell, and wait 2-3 minutes for it to penetrate before prying up the cell.

  • Be careful not to puncture or otherwise damage the battery cells.

Ga nu naar de andere kant van de batterij en herhaal deze procedure bij de twee batterijcellen aan de rechterkant van de MacBook Pro.

Onthoud dat je een beetje lijmverwijderaar onder iedere cel toedient en 2-3 minuten wacht zodat het in kan trekken.

Wees voorzichtig dat je de batterijcellen niet doorboort of anderszins beschadigt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.