Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 5 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский

Перевод шага 12

Шаг 12
Lift the battery as a whole up out of the upper case, and remove the battery. Before installing a new battery, remove all the old adhesive from the MacBook Pro's case. With a little luck, you can slowly pull out each strip of adhesive with your fingers.
  • Lift the battery as a whole up out of the upper case, and remove the battery.

  • Before installing a new battery, remove all the old adhesive from the MacBook Pro's case.

  • With a little luck, you can slowly pull out each strip of adhesive with your fingers.

  • Otherwise, soak each section of adhesive with a bit of adhesive remover for 2-3 minutes, and then scrape it out with an opening pick or one of the other tools in your kit. This can take quite a bit of work, so be patient.

  • Mop up any remaining adhesive remover and give your MacBook Pro a few minutes to air dry.

  • The replacement battery included in your iFixit kit comes with adhesive pre-installed. Test the battery's fit and alignment carefully before peeling off the film covering the adhesive, and then press each cell firmly into place. If any additional films/liners are present that weren't on your original battery, remove them now.

  • Calibrate your newly installed battery: charge it to 100%, and keep charging it for at least 2 more hours. Unplug and use it normally to drain the battery. When you see the low battery warning, save your work, and keep your laptop on until it goes to sleep due to low battery. Wait at least 5 hours, then charge your laptop uninterrupted to 100%.

  • If you notice any unusual behavior or problems after installing your new battery, you may need to reset your MacBook Pro's SMC.

Til de batterij als een geheel uit de bovenste behuizing en verwijder deze volledig.

Verwijder alle lijmresten van je MacBook Pro voordat je je nieuwe batterij installeert.

Met een beetje geluk kun je alle lijmstrips met je vingers uit de MacBook trekken.

Als dat niet lukt, dien je bij ieder batterijgebied wat lijmverwijderaar voor 2-3 minuten toe en schraap je het vervolgens met een openingsplectrum of een andere tool uit je kit weg van de behuizing. Dit kan wat werk vereisten, dus wees geduldig.

Haal tot slot alle lijmverwijderaar weg en geef je MacBook Pro wat tijd om te drogen.

De vervangende batterij die met je iFixit-kit is meegeleverd bevat vooraf geïnstalleerde kleefstrips. Test of de batterij past en positioneer 'm op de juiste plek voordat je de folie die de lijm bedekt eraf haalt. Druk de batterijcellen vervolgens op hun plek. Als er meer folie op zit dan bij de vorige batterij, haal je deze er nu ook af.

Kalibreer je vers geïnstalleerde batterij: laad deze op tot 100% en laat deze nog minstens twee uur doorladen. Haal 'm dan van de oplader af en gebruik je laptop totdat deze uitvalt vanwege een lege batterij. Wacht vervolgens minstens 5 uur en laad je batterij tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.

Als je onverwacht gedrag of problemen tegenkomt nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook Pro moet resetten.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.