Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 13 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 22
Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red). Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it. Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.
Remove the remaining adhesive
  • Be very careful not to touch the capacitor leads or any exposed solder joints on the back of the power supply (boxed in red).

  • Grasp the small tab at the end of one of the bottom edge display adhesive strips and pull the adhesive toward the top of the iMac to remove it.

  • Repeat this step with the other adhesive strip and remove it.

  • If either adhesive strip breaks before it's removed, use a plastic card to slice through the remaining adhesive.

Wees voorzichtig en zorg dat je de condensatorkabels en openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (in rood op de foto gemarkeerd) niet aanraakt.

Pak het kleine lipje aan het einde van een van de onderste kleefstrips vast en trek de kleefstrips richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.

Herhaal deze stap met de andere kleefstrip en verwijder deze ook.

Als een van de kleefstrips breekt voordat deze verwijderd zijn, kun je een plastic kaart gebruiken om door de resterende lijm heen te snijden.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.