Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский
Шаг 16
We're getting down to the bare necessities with the Lightning connector assemblies, Face ID, flash modules, and more—most of which look to be identical across models, save for some slight ribbon cable detours. You didn't think we forgot about the miraculous MagSafe charging arrays, did you? The coils are nothing new, but those 18 magnets sure are. The polarity of the magnets seems to expand the effective placement of the phone while still enforcing proper alignment for charging efficiency.
  • We're getting down to the bare necessities with the Lightning connector assemblies, Face ID, flash modules, and more—most of which look to be identical across models, save for some slight ribbon cable detours.

  • You didn't think we forgot about the miraculous MagSafe charging arrays, did you? The coils are nothing new, but those 18 magnets sure are.

  • The polarity of the magnets seems to expand the effective placement of the phone while still enforcing proper alignment for charging efficiency.

We bereiken de noodzakelijkheden van de telefoon met het blootleggen van de modules van de Lightning-aansluiting, de Face-ID, de flashmodules en meer—waarvan het meeste identiek lijkt in verschillende modellen, behalve wat lintkabelroute's.

Dacht je dat we de miraculeuze MagSafe-oplaadopstellingen waren vergeten? Wel, uiteraard niet. De spoelen zijn weinig veranderd, maar de 18 magneten zijn wel degelijk nieuw.

De polariteit van de magneten lijkt de effectieve plaatsing van de telefoon—dat is, de wijze waarop het opladen nog steeds werkt in verschillende posities—te vergroten terwijl het er tegelijkertijd voor zorgt dat het nog steeds een efficiënte positie aanneemt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.