Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 3 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Итальянский
Шаг 17
Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko. Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi. Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.
  • Vikela ipetjhe yegadi phezu kwesihlanganisi ukuvikela amanzi bona arhatjheke na innhlanganisi zehlukanisiweko.

  • Usebenzisa isikrufu sepompo, gedlisa isikhuphukeli sephayiphu edlulisa amanzi fikela amanzi athome ukuthulukela ngaphakathi kwepetjhe yegadi.

  • Unga gedlisi kuya phambili kufikela amanzi ajame ukuphuma.

Вставьте перевод здесь

Вставьте перевод здесь

Вставьте перевод здесь

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.