Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 14 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 9
Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro. You may need to slide the logic board a few millimeters to the left in order to get clearance for the ports along the right edge of the board.
  • Lifting from the side nearest the battery, rotate the logic board toward the top of the MacBook Pro.

  • You may need to slide the logic board a few millimeters to the left in order to get clearance for the ports along the right edge of the board.

  • Using the flat end of a spudger, carefully push the MagSafe 2 connector out of its socket on the bottom of the logic board.

  • Disconnecting the MagSafe 2 connector can be difficult. If you are only removing the logic board to temporarily get it out of the way, such as for a battery replacement, you may find it easier to simply remove the two 2.5 mm T5 Torx screws securing the MagSafe DC-In board, and then remove the logic board and MagSafe board together.

Draai het logic board richting de bovenkant van de MacBook Pro, tillend vanaf de kant die zich het dichtst bij de batterij bevindt.

Het kan zijn dat je het logic board een aantal millimeters naar links moet schuiven om de poorten langs de rechterkant van het bord vrij te krijgen.

Gebruik het platte einde van een spudger om de MagSafe 2-aansluiting het het contact aan de onderkant van het logic board te duwen.

Het loskoppelen van de MagSafe 2-aansluiting kan lastig zijn. Als je 't logic board enkel tijdelijk wilt verwijderen, zoals bij het vervangen van de batterij, kan het makkelijker zijn om de twee 2.5 mm lange T5 Torx-schroeven die het MagSafe DC-in bord bevestigen te verwijderen om daarna het logic en MafSafe bord samen te verwijderen.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.