Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский

Перевод шага 1

Шаг 1
Find a clutter-free table or flat workspace. Try to minimize ambient light. A table by a window can have varying light conditions throughout the day, resulting in inconsistent photos and, if you are a vampire, possible death. Use a clean white background. Inexpensive matte poster board or butcher paper works best. Avoid using bedsheets.
Set Up Your Workspace
  • Find a clutter-free table or flat workspace.

  • Try to minimize ambient light. A table by a window can have varying light conditions throughout the day, resulting in inconsistent photos and, if you are a vampire, possible death.

  • Use a clean white background. Inexpensive matte poster board or butcher paper works best. Avoid using bedsheets.

  • Use two lamps, one on each side.

  • Use “daylight” bulbs, or bulbs in the 5000-5500K color temperature range, for a clean white light. Avoid household incandescent bulbs, which cast an ugly orange glow over your photos.

  • Use a tripod. For crisp, clear shots, you need to keep the camera rock steady.

Vind een lege tafel of vlak werkveld.

Probeer invallend omgevingslicht te beperken. Een tafel bij het raam kan variërende lichtomstandigheden doorheen de dag ondergaan, wat kan leiden tot inconsequente foto's en, indien je een vampier bent, mogelijk de dood.

Gebruik een propere witte achtergrond. Stevige matte posters of slagerijpapier zijn zeer geschikt. Vermijd het gebruik van beddegoed.

Gebruik twee lampen, één aan elke kant.

Gebruik "daglicht" lampen, of lampen met een kleurtemperatuur van 5000 tot 5500K, om een helder wit licht te verkrijgen. Vermijd huishoudgloeilampen die een lelijke oranje gloed over je foto's werpen.

Gebruik een statief. Voor scherpe, heldere foto's mag de camera absoluut niet bewegen.

[title] Set Up Your Workspace
[* black] ***Find a clutter-free table or flat workspace.***
[* icon_note] Try to minimize ambient light. A table by a window can have varying light conditions throughout the day, resulting in inconsistent photos and, if you are a vampire, possible death.
[* black] ***Use a clean white background. ***Inexpensive matte poster board or butcher paper works best. Avoid using bedsheets.
[* black] ***Use two lamps***, one on each side.
-[* red] ***Use “daylight” bulbs***, or bulbs in the 5000-5500k color temperature range, for a clean white light. Avoid household incandescent bulbs, which cast an ugly orange glow over your photos.
+[* red] ***Use “daylight” bulbs***, or bulbs in the 5000-5500K color temperature range, for a clean white light. Avoid household incandescent bulbs, which cast an ugly orange glow over your photos.
[* black] ***Use a tripod. ***For crisp, clear shots, you need to keep the camera rock steady.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.