Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский
Шаг 9
Getting great guide photos is a group effort! Important roles include: Camera Operator—Not for the faint of heart, this job requires patience, a little technical skill, and an eye for detail. Opposable thumbs are a plus.
Teamwork!
  • Getting great guide photos is a group effort! Important roles include:

  • Camera Operator—Not for the faint of heart, this job requires patience, a little technical skill, and an eye for detail. Opposable thumbs are a plus.

  • Lighting Operator—Requires attentiveness and near immunity to heat. Must be trusted to wield the power of blinding light responsibly; anyone who owns a laser pointer should be instantly disqualified.

  • Hand Model—Someone to hold parts and tools completely still from awkward, sometimes precariously balanced positions. If any of your friends are gymnasts or Twister champions, this job is for them. Barring that, look for someone with clean fingernails, who doesn’t write phone numbers on their hands.

  • Note Taker—A master scribe, whose eye sees all.

Fantastische handleidingsfoto's maken is groepswerk! Belangrijke rollen zijn:

Cameraman—Deze job vergt geduld, een beetje technische kennis en een oog for detail.

Technieker Licht—Vergt aandacht en een bijna immuniteit tegen hitte. Moet te vertrouwen zijn met verblindend licht; wie een laser bezit zou onmiddelijke gediskwalificeerd moeten worden.

Hand Model—Iemand die de onderdelen en het gereedschap compleet stil kan houden in de vreemdste houdingen. Als iemand van je vrienden gymnast of Twister kampioen is, is deze job voor hen. Als je zo niemand kent, zoek dan naar mensen met propere vingernagels die geen numers op hun handen schrijven.

Secretaris—Een meester in het noteren, wiens oog alles ziet.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.