Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

Английский
Голландский
Шаг 10
Keep the action in the center. Draw attention to the required procedure by centering it in the frame. It's okay to show a little less of the device in order to center the action; just be sure that it is clear what part of the device you are working on.
  • Keep the action in the center. Draw attention to the required procedure by centering it in the frame.

  • It's okay to show a little less of the device in order to center the action; just be sure that it is clear what part of the device you are working on.

Zet de actie centraal. Richt de aandacht op de vereiste handeling door deze in het midden van het beeld te zetten.

Het is OK wat minder van het toestel te tonen om de actie in het midden te plaatsen. Zorg wel dat het duidelijk is aan welk deel van het toestel je aan het werken bent.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.