Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 18 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 24
Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side. Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case. Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.
  • Continue lifting the display assembly from the front-facing camera side.

  • Pull the display slightly away from the bottom edge to completely separate it from the rear case.

  • Keep lifting until the display assembly is roughly perpendicular to the body of the iPad.

  • Do not attempt to remove the display yet—it is still attached to the rear case by three delicate ribbon cables.

Blijf de schermmodule vanaf de naar voren gerichte camera optillen.

Trek het scherm een klein stukje van de onderkant weg om het volledig van de achterste behuizing te scheiden.

Blijf de schermmodule optillen tot deze bijna haaks op de rest van de iPad staat.

Probeer het scherm echter nog niet volledig te verwijderen aangezien deze nog steeds door middel van drie fragiele lintkabels met de achterste behuizing verbonden is.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.