Перейти к основному содержанию
Английский
Голландский
Шаг 11
Back to rose gold tacks... It's time to take out the iPhone's new Taptic Engine. A blast of X-ray radiation reveals a peek at the linear oscillating mechanism underlying Apple's latest mechanical wonder, said to reach peak output after just one oscillation. That's not Photoshopped for contrast—dense materials like magnets absorb more X-rays, so the haptic feedback mechanism looks dark and crisp compared to other materials (like the aluminum frame).
  • Back to rose gold tacks... It's time to take out the iPhone's new Taptic Engine.

  • A blast of X-ray radiation reveals a peek at the linear oscillating mechanism underlying Apple's latest mechanical wonder, said to reach peak output after just one oscillation.

  • That's not Photoshopped for contrast—dense materials like magnets absorb more X-rays, so the haptic feedback mechanism looks dark and crisp compared to other materials (like the aluminum frame).

  • Once removed, there is not much showing what is going on inside—just a couple spring contacts, some cryptic markings, and big label complete with the Apple logo mark.

Tijd om het eens te hebben over de nieuwe trilmotor van de iPhone.

Een stortvloed aan röntgenstraling onthult een inkijkje in het lineaire trilmechanisme in Apple's nieuwste mechanische wonder, waarvan wordt gezegd dat deze haar "peak output" al na een trilling bereikt.

Dit is niet gefotoshopt voor het contrast—materialen met een hogere dichtheid absorberen meer röntgenstraling, waardoor het haptische feedbacksysteem donkerder en dikker lijkt in vergelijking met andere materialen (zoals het aluminium frame).

Eenmaal verwijderd, is er niet veel meer over aan de binnenkant—enkel wat veercontacten, wat cryptische markeringen en een groot label met het Apple-logo erop gedrukt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.