Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 7 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 2
Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board. Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets. Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the touchpad cable connector from its socket in the logic board.

  • Slightly twisting the flat end of a spudger is an easy way to pry up the cable connector from these types of sockets.

  • Be careful to only pry up against the connector, and not the logic board socket.

Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van het touchpad uit het contact op het logic board los te koppelen.

Het lichtjes draaien of kantelen van het platte einde van een spudger kan helpen bij het omhoog duwen van dit soort aansluitingen en contacten.

Wees voorzichtig en zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact op het logic board zelf omhoog duwt.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.