Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 7 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 7
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board. Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board. Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.
  • Use the flat end of a spudger to pry the left speaker connector up and out of its socket on the logic board.

  • Be sure to pry on the cable connector and not on the socket on the logic board. Prying on the socket may cause it to separate from the logic board.

  • Gently fold the cable up and out of the way of the logic board.

Gebruik het platte einde van een spudger om de linker speakeraansluiting uit het contact op het logic board omhoog te duwen.

Zorg dat je enkel de kabelaansluiting en niet het contact op het logic board zelf omhoog duwt. Het omhoog duwen van het contact zelf kan ervoor zorgen dat deze loskomt van het logic board en dus niet meer zal werken.

Vouw de kabel op voorzichtige wijze omhoog en uit de buurt van het logic board.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.