Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 23 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 5
Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone. In a pinch, an unopened canned beverage works well for this. Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.
  • Open the display to about a 90º angle, and lean it against something to keep it propped up while you're working on the phone.

  • In a pinch, an unopened canned beverage works well for this.

  • Add a rubber band to keep the display securely in place while you work. This prevents undue strain on the display cables.

Open het scherm in een hoek van ongeveer 90º en laat deze tegen iets leunen waardoor het rechtop blijft staan terwijl jij aan de telefoon werkt.

Je kunt zelfs gebruik maken van een ongeopend blikje drinken om de telefoon tegenaan te laten leunen.

Gebruik indien nodig ook een elastiek om het scherm vast te maken aan het object waar het tegenaan leunt. Dit voorkomt ook dat er teveel druk op de schermkabels komt te staan.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.