Перейти к основному содержанию
Голландский
Английский
Шаг 3
Нет изображения
  • Laat na de 10 seconden de slaap / waakknop los, maar blijf de knop Volume omlaag nog eens 10 seconden ingedrukt houden. Let op! In tegenstelling tot de herstelmodus, waar u het bericht 'Verbonden met iTunes' ziet, blijft het scherm zwart in de DFU-modus.

  • Als u het bericht Connected to iTunes ziet, betekent dit dat naar de DFU-modus gaan is mislukt en dat u opnieuw moet beginnen vanaf stap 1.

After the 10 seconds, release the sleep/wake button, but continue to hold the volume down button for another 10 seconds. Pay attention! Unlike recovery mode where you get to see the message ‘Connected to iTunes’, the screen will remain black in DFU mode.

If you do see the connected to iTunes message, this means going to DFU mode has failed, and you have to start over from step 1.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.