Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

Английский
Голландский
Шаг 16
We take a stab at separating the rear glass, but after a lot of heat and wetwork, we've instead shivved our way under the reinforcement panel. After more arduous stabbing, we finally get the seven-layer burrito glass sandwich off of the midframe. This isn't what we thought Apple meant when they said the glass was stronger.
  • We take a stab at separating the rear glass, but after a lot of heat and wetwork, we've instead shivved our way under the reinforcement panel.

  • After more arduous stabbing, we finally get the seven-layer burrito glass sandwich off of the midframe.

  • This isn't what we thought Apple meant when they said the glass was stronger.

  • The process left the backing plate a bit bent out of shape—we have no idea how Apple plans to do this, but they seem to be keeping the secret squirreled away...

  • And no, we didn't let snails figure-skate on the back—that's glue. Lots of it.

  • This side-by-side reminds us of something we recently noted.

We doen een poging om de glazen achterkant los te krijgen, maar na veelvuldig gebruik van warmte en water, hebben we ons een weg onder het versterkingspaneel door gebaand.

Na nog meer moeizaam gesteek en gepriegel, krijgen we de zeven keer gelaagde burrito glazen sandwich eindelijk los van het midframe.

Dit is niet helemaal waar we aan dachten toen Apple zei dat het glas sterker zou zijn.

Dit proces heeft zijn sporen nagelaten met een achterste plaat die ietwat uit z'n vorm is gebogen—wij hebben geen idee hoe Apple dit meent te kunnen doen, maar het lijkt erop dat ze dit geheim stiekem voor zichzelf houden...

En nee, we hebben geen slakken laten kunstschaatsen op de achterkant—dat is lijm. Heel veel lijm.

Deze naast-elkaar vergelijking doet ons denken aan iets dat we laatst hebben genoteerd.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.