Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

MacBook Pro 15" (Models A1211/A1226) Airport Antenna Cables

  • MacBook Pro 15" (Models A1211/A1226) Airport Antenna Cables
MacBook Pro 15" (Models A1211/A1226) Airport Antenna Cables

19,99 $

19,99 $

Спецификации

Описание

Описание

Replace damaged or torn antenna cables and the assembly that rests inside the antenna cover of your A1211 or A1226 model 15" MacBook Pro laptop.

Includes the antenna cables and assembly.

Совместимость

Совместимость

  • MacBook Pro 15" A2111, A1226

Совместимость

MacBook Pro 15" Core 2 Duo Model A1211
A1211 (EMC 2120) 2.16 GHz
A1211 (EMC 2120) 2.33 GHz
MacBook Pro 15" Core 2 Duo Models A1226 & A1260
A1226 (EMC 2136) 2.2 GHz (Santa Rosa)
A1226 (EMC 2136) 2.4 GHz (Santa Rosa)
A1226 (EMC 2136) 2.6 GHz (Santa Rosa)