Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

ASUS Q304UA 2-in-1 CPU Heat Sink

  • ASUS Q304UA 2-in-1 CPU Heat Sink
  • ASUS Q304UA 2-in-1 CPU Heat Sink
ASUS Q304UA 2-in-1 CPU Heat Sink

9,99 $

9,99 $

Спецификации

Описание

Описание

  • Replace a damaged heat sink assembly.
  • This heat sink cools the CPU.
  • This is a used OEM part.

Совместимость

Совместимость

  • ASUS Q304UA 2-in-1 Hybrid Laptops

Совместимость

Asus Q304UA
Asus Q304UA