Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Магазин

iPhone 5c/5s/6 Plus Backlight Diode

  • iPhone 5c/5s/6 Plus Backlight Diode
iPhone 5c/5s/6 Plus Backlight Diode

4,99 $

4,99 $

Спецификации

Описание

Описание

Replace a backlight diode on the logic board of the following iPhone models with their component labels:

  • iPhone 5c D1
  • iPhone 5s D1
  • iPhone 6 Plus D1501 or D1589

Совместимость

Совместимость

  • iPhone 5c, 5s, or 6 Plus

Совместимость

iPhone 5c
A1456 CDMA US/Japan
A1532 CDMA Verizon
A1532 GSM North America
iPhone 5s
A1453 CDMA US/Japan
A1533 CDMA Verizon
A1533 GSM/North America
iPhone 6 Plus
A1522 CDMA Verizon
A1522 GSM North America
A1524 Global Sprint