Перейти к основному содержанию

RepairManifestoTranslations est

REPAIR MANIFESTO

Parandaja manifest

We hold these truths to be self-evident

Meie jaoks on see iseenesestmõistetav:

If you can't fix it, you don't own it.

Kui sa ei saa seda parandada, siis ei kuulu see sulle.

REPAIR IS BETTER THAN RECYCLING

Parandamine on parem kui taaskäitlemine.

Making our things last longer is both more efficient and more cost-effective than mining them for raw materials.

Oma asjade eluea pikendamine on odavam ja mõistlikum kui nendest tooraine eraldamine.

REPAIR SAVES YOU MONEY

Parandamine säästab su raha

Fixing things is often free, and usually cheaper than replacing them. Doing the repair yourself saves you money.

Asjade parandamine on tihti tasuta ja odavam kui uue ostmine. Ise parandamine on säästlikum.

REPAIR TEACHES ENGINEERING

Parandamine õpetab elektroonikat.

The best way to find out how something works is to take it apart.

Parim viis teada saada, kuidas miski töötab, on see koost võtta.

REPAIR SAVES THE PLANET

Parandamine säästab keskkonda.

Earth has limited resources. Eventually we will run out. The best way to be efficient is to reuse what we already have.

Inimkonna ressursid on piiratud. Ühel hetkel saavad need otsa. Parim viis loodust säästa on olemasoleva ära kasutamine.

REPAIR CONNECTS PEOPLE AND THINGS

Parandamine lähendab inimesi asjadega.

REPAIR IS WAR ON ENTROPY

Parandamine on sõda entroopia vastu.

REPAIR IS SUSTAINABLE

Parandamine on jätkusuutlik.

WE HAVE THE RIGHT:

Meil on õigus:

TO DEVICES THAT CAN BE OPENED

Seadmetele, mida saab lahti võtta.

TO REPAIR DOCUMENTATION FOR EVERYTHING

Kõigi seadmete parandamisjuhenditele.

TO REPAIR THINGS IN THE PRIVACY OF OUR OWN HOMES

Parandada asju oma koduseinte vahel.

TO ERROR CODES & WIRING DIAGRAMS

Veateadetele ja elektriskeemidele.

TO CHOOSE OUR OWN REPAIR TECHNICIAN

Valida endale ise tehnik

TO NON-PROPRIETARY FASTENERS

Standarditud kruvidele

TO REMOVE 'DO NOT REMOVE' STICKERS

Eemaldada "Mitte eemaldada" kleepse

TO REPLACE ANY & ALL CONSUMABLES OURSELVES

Kõiki kuluosasid ise vahetada

TO TROUBLESHOOTING INSTRUCTIONS & FLOWCHARTS

Veaotsimisjuhistele ja plokkskeemidele

TO AVAILABLE, REASONABLY PRICED SERVICE PARTS

Mõistliku hinnaga varuosade kättesaadavusele

BECAUSE REPAIR

Sest parandamine

IS INDEPENDENCE

On sõltumatus

SAVES MONEY & RESOURCES

Säästab raha ja materjali

REQUIRES CREATIVITY

Vajab loovust

MAKES CONSUMERS INTO DISTRIBUTORS

Muudab passiivsed tarbijad aktiivseks

INSPIRES PRIDE IN OWNERSHIP

Paneb uhkust tundma oma seadme üle

JOIN THE REVOLUTION WITH IFIXIT.COM

Liitu revolutsiooniga - ifixit.com

Комментариев: 0

Добавить комментарий

Просмотр статистики:

За 24 часа: 0

За 7 дней: 2

За 30 дней: 3

За всё время: 16