Перейти к основному содержанию

waarom krijg ik mijn Nokia 6700 classic niet meer aangezet?

waarom gaat mijn Nokia 6700 classic niet meer aan nadat ik hem heb uitgezet??

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий

1 ответ

Наиболее полезный ответ

Hoi,

misschien een rare vraag, maar als je de nokia hebt uitgezet, heb je de nokia daarvoor toch ook aangezet?

Een mogelijke oplossing is overigens testen met een nieuwe accu. Vermoedelijk werkt e.e.a. dan gewoon weer.

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 1
Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

pascal будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 0

За последние 30 дней: 0

За всё время: 50