Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Запчасти и инструменты

The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.

75вопросов Показать все

JBL Charge2+ gaat steeds in standby

Als we de Charge aanzetten, gaat hij na+/- 10 minuten weer uit.

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий

Nintendo Switch Kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Nintendo Switch Kits

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 ответ

Dag Jolanda

Probeer volgende stappen (Reset de CHARGE 2+):

1.Hou in de ingeschakelde modus de knoppen "Volume +" en "Telefoon" langer dan 3 seconden tegelijkertijd ingedrukt totdat deze vanzelf wordt uitgeschakeld.

2.Unpair/ vergeet de CHARGE 2+ van uw mobiel apparaat.

3.Schakel het mobiele apparaat volledig uit.

4.Schakel het mobiele apparaat weer IN.

5.Schakel het mobiele apparaat volledig "OPNIEUW" uit (dit is belangrijk).

6.Schakel het mobiele apparaat weer IN.

7.Pair de CHARGE 2+ opnieuw met uw mobiel apparaat.

Indien het probleem aanhoud heb je waarschijnlijk een batterijprobleem.

Succes;

Homer82

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 0
Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

Jolanda будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 0

За последние 30 дней: 2

За всё время: 83