Перейти к основному содержанию

Отремонтируйте ваше устройство

Обучение ремонту

Запчасти и инструменты

The TI-84 Plus CE is a graphing calculator released in Spring 2015 by Texas Instruments. It includes a 2.8 inch color screen, USB port, apps, storage, and a 1200 mAh battery.

61вопросов Показать все

ik krijg hem niet meer aan

Als ik op het aan knopje druk zie ik heel even een wit scherm en daarna word het meteen weer zwart.

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий

Наборы переключателей Nintendo

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

Наборы переключателей Nintendo

A quick fix to get back in the game

Shop Switch Kits

1 ответ

Dag Tijn

Het eerste waar men aan denkt bij zoiets is batterij of oplaadproblemen.

Bekijk de oplaadpoort of deze niet vervuild of beschadigd is;

Als je je toestel oplaad via de PC vervang eens deze kabel.

Indien niet ; Test je of je oplader werkt op een ander toestel.

Is dit ook in orde , meet je oplaadbare batterij uit of deze nog voldoende vermogen heeft.

Indien niet , vervang de batterij.

Hoe je je batterij moet uit je toestel halen staat in je handleiding maar ook op deze site:

Texas Instruments TI-84 Plus CE Battery Replacement

Noot; bij het verwijderen van de batterij ben je ook al je gegevens van het RAM geheugen kwijt.

Dus voor je start met de demontage probeer toch eens of je geen verbinding te maken met je PC om je gegevens te recupereren.

Ben je teneinde raad kan je nog een reset proberen:

1) druk op [2nd] [mem], dat is de 2e functie van de [+] knop

2) kies 7 (Reset)

3) scroll naar rechts zodat [ALL] is geselecteerd

4) druk op 1

5) druk op 2 (Reset, en lees de waarschuwingen want een reset kan alle programma’s van je toestel verwijderen)

Succes

Homer 82

Был ли этот ответ полезен?

Оценка 0
Добавить комментарий

Добавьте свой ответ

Tijn Werst будет вечно благодарен.
Просмотр статистики:

За последние 24часов: 0

За последние 7 дней: 1

За последние 30 дней: 14

За всё время: 14