Uszkodzona dioda Dz1 (Damaged diode Dz1 in module power supply)

Bardzo proszę o pomoc ponieważ uszkodziłem diodę Dz1 w module zasilania. Proszę o podanie jakie są oznaczenia (wartość) tej diody. Dziękuję.

I ask about help very because I damaged diode Dz1 in module power supply. I ask about application what signs are (value) this diode. Thank you.

Block Image

Ответ на этот вопрос У меня та же проблема

Это хороший вопрос?

Оценка 0
Добавить комментарий