Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 5 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 14
Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners. Insert the modified pick between the right side of the battery and the case. Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.
  • Use scissors to cut one of your opening picks to about the width of the battery. Try not to leave any sharp corners.

  • Insert the modified pick between the right side of the battery and the case.

  • Use constant, steady pressure to slowly pry the battery up, separating it from the adhesive securing it to the system board.

  • Be careful not to deform or puncture the battery.

  • On the larger (42 mm) models, it's possible to accidentally pry at the system board underneath the battery. Insert the pick only far enough to get underneath the battery, not the system board.

  • If needed, apply a little high concentration isopropyl alcohol (90% or greater) around and under the battery to help weaken the adhesive.

  • Do not attempt to remove the battery as it is still connected.

Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums tot ongeveer de breedte van je batterij te knippen. Probeer alle scherpe hoeken weg te halen.

Steek je gemodificeerde plectrum tussen de rechterkant van de batterij en de behuizing.

Gebruik een constante, stevige kracht om de batterij langzaam omhoog te duwen en het op deze manier los te maken van de lijm die het aan het systeembord bevestigt.

Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort.

Bij de grotere modellen (42 mm) is het mogelijk om het systeembord onder de batterij per ongeluk omhoog te wrikken. Steek je plectrum enkel diep genoeg om onder de batterij te komen, maar niet onder het systeembord.

Dien, indien nodig, wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe rondom en onder de batterij om zo de lijm eronder te verzachten.

Probeer de batterij nog niet te verwijderen aangezien deze nog steeds met het horloge is verbonden.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.