Перейти к основному содержанию

Примечание: Вы редактируете необходимое руководство. Любые внесённые вами изменения влияют на все 21 руководства, которые включают этот шаг.

Английский
Голландский
Шаг 2
Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector. Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle. Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle.
  • Remove the two 1.3 mm Phillips #000 screws securing the bracket over the front panel sensor assembly connector.

  • Some phones could be Y000. Apple started using Y000 for these at some point in the middle of the product's lifecycle.

Verwijder de twee 1.3 mm Phillips #000 schroeven die het plaatje bovenop de aansluiting van de sensormodule in het voorste paneel bevestigen.

Het kan voorkomen dat sommige van deze modellen Y000-schroeven bevatten. Apple heeft op een gegeven moment gekozen deze specifieke schroeven in plaats van de Phillips-schroeven te gaan gebruiken.

Ваш вклад лицензируется под свободной лицензией Creative Commons.